Eerste gangbare legpluimveeopfokstal met wintergarten staat in Holten

Pluimveehouder Wilco Wijlhuizen (41) is al jaren opfokker voor Agromix. Met de bouw van de nieuwe stal beschikt het bedrijf nu over een totale capaciteit van ruim 175.000 dierplaatsen. ‘’Deze stal met overdekte uitloop voor gangbare opfok is uniek. En is zover ik weet de eerste in de wereld,’’ merkt Wilco niet zonder trots op.

Eindelijk is het zover. Begin maart komen de eerste hennen in de stal. Veertien jaar zijn Wilco en zijn vrouw Ilse bezig geweest met de gemeente om dit voor elkaar te krijgen. “Bouwblokwijziging, MER, NB-vergunning en meerdere aanpassingen in de omgevingsvergunning,’’ somt Wilco op. Het was een lastig traject met continue veranderende wet- en regelgeving. ‘’Dit heeft veel tijd en energie gekost, maar heeft wel de juiste vergunningen opgeleverd waarmee we in de toekomst vooruit kunnen op deze locatie,’’ gaat hij verder.

Pluimveetak

De eerste kippenstal is in 2002 op dit erf gebouwd voor 45.000 opfokhennen. In 2009 kwam er nog een stal bij. Zo groeide het bedrijf door de jaren heen in de pluimveetak. ‘’We hebben nu alleen nog een vleesvarkenstak met 1180 vleesvarkens,’’ zegt Wilco. Toen hij 25 jaar geleden op 16-jarige leeftijd besloot om het bedrijf hoe dan ook voort te zetten, heeft hij samen met zijn vader gezocht naar een levensvatbare bedrijfsvoering op deze locatie. Aangezien er nauwelijks grond bij het bedrijf lag, kwamen ze algauw uit op de pluimveehouderij. “Mijn vader heeft gewerkt bij een vleeskuikenvermeerderaar en had ervaring met kippen. Hier ligt de basis onder ons pluimveebedrijf. Hier start ook de eerste samenwerking met de huidige eigenaren en medewerkers van Agromix en zo zijn we uiteindelijk tot de opfok van leghennen gekomen,’’ legt Wilco uit.    

Samen met Agromix

Wilco heeft de medewerkers van Agromix vroegtijdig betrokken bij zijn plannen. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerp en inrichting van deze stal, maar hij had ze ook nodig om de financiering voor deze uitbreiding mogelijk te maken. Door vooraf concrete prijsafspraken te maken voor de opfok heeft hij groen licht gekregen van zijn financier voor deze forse investering. ‘’We doen al jaren zaken met elkaar naar volle tevredenheid,’’ merkt Wilco op.  

Uniek concept

In de nieuwe plannen koos Wijlhuizen ervoor om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de legpluimveehouder. ‘’Een pluimveehouder wil natuurlijk een legkip dat zich eenvoudig door het (volière)systeem beweegt,’’ zegt Wilco. De leghennen die straks uit deze stal komen zijn veel beter voorbereid op de systemen waarmee de legpluimveehouders werken. De kippen zitten in een volièresysteem en kunnen zelfs onder het systeem doorlopen en gebruik maken van de overdekte uitloop. ‘’De wintergarten is uniek voor gangbare opfok. Op dit punt lopen we zeker vooruit op de huidige regelgeving als het gaat om dierenwelzijn en diergezondheid,” merkt hij op.

Aanpassingen door wintergarten

Het inpassen van de wintergarten op een later tijdstip in het traject heeft wel de nodige voeten in aarde gehad. ‘’Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een projectbesluit in plaats van de gebruikelijke bestemmingsplanwijziging van het bouwblok. Dit was een bewuste keuze om de doorlooptijd bij de gemeente te versnellen. Dit betekende dat er niets anders op zat om de uitloop inpandig te maken aan beide zijkanten van de stal,’’ legt Wilco uit.

Deze oplossing betekende dat Wijlhuizen ook andere keuzes moest maken op het gebied van ventilatie. Samen met een klimaatspecialist heeft hij hierover nagedacht. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een warmtewisselaar, die zorgt dat de verse, koude buitenlucht opgewarmd in de stal komt. Dat gebeurt door uitwisseling van warmte tussen de lucht die afgezogen wordt uit de stal en de verse buitenlucht die in de stal komt. Bij het afzuigen van de lucht in de stal wordt ook een deel stof uit de stal gehaald. Deze toepassing moet zorgen voor een fijnstofreductie van minimaal 40 procent. ‘’Dit was ook één van de eisen waaraan ik moet voldoen,’’ zegt Wijlhuizen. Dit systeem kost minimaal 20 procent meer dan een standaard eindgevelventilatie. Het voordeel moet straks nog blijken. Een beter klimaat in stal moet uiteindelijk zorgen voor betere dierprestaties en een besparing op gas.

Keurmerk Beter Leven 1 ster

Bij het ontwerp heeft Wijlhuizen het keurmerk Beter Leven 1 ster leghennen als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat de hennen beschikken over afleidingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld stro en een overdekte uitloop hebben van minimaal 20 procent van de totale staloppervlakte. 

Hij hoopt dat deze extra investeringen bijdragen tot een goede opfok van gezonde en vitale leghennen waar veel vraag naar is.

Binnenkort vind je hier op de website een video-impressie van de bouw van de stal, stalsysteem, aankomst kuikens en de eerste ervaringen met de wintergarten.


Lees meer

Eerste koppel robuuste leghennen afgeleverd uit nieuwe stal

Impressie bouw nieuwe opfokstal met wintergarten

Agromix-Wijlhuizen-Holten-8

''Deze extra investering zal uiteindelijk bijdragen aan een goede opfok van gezonde en vitale leghennen, daar is vraag naar,'' zegt Wilco Wijlhuizen.