Nederland blijft Pluimveeland!

Tijdens vier inspirerende sectordagen die Agromix en Pluriton, van dinsdag 27 februari tot en met vrijdag 1 maart 2024 heeft georganiseerd, stond vooral de toekomst van de pluimveesector centraal: ‘Nederland blijft pluimveeland!’.

Een goede opkomst en een ontspannen sfeer kenmerken de sectordagen waarin ervaringen zijn uitgewisseld, nieuwe contacten gelegd voor de toekomst en veel inspiratie is opgedaan. De dialoog blijven aangaan en communiceren waar we goed in zijn, dat versterkt de positie van onze pluimveesector.

Tijdens de sectordagen zijn pluimveehouders, erfbetreders, en stakeholders bijgepraat over het verleden, heden en de toekomst van de familiebedrijven Agromix en Pluriton. De pluimveesector heeft, ook in een krimpende markt, toekomst in Nederland.

Sterke basis

Als Agromix en Pluriton willen we samen werken aan de toekomst. Elkaar versterken door innovaties, kennis delen en in de communicatie richting de consument. We zijn groot geworden door klein te blijven.

‘We moeten blijven communiceren, samenwerken, kennis delen, innoveren en trots zijn op wat we als sector bereiken en bereikt hebben’.

“De basis is en blijft onze thuismarkt. Maar door alleen binnen Nederland te blijven prijs je jezelf uit de markt. De binnenlandse kennis nemen we mee richting de pluimveehouders in de rest van Europa”, aldus Groot Koerkamp. Voor de toekomst zijn er uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, CO2- footprint, dierwelzijn en transport. Dat brengt ook nieuwe innovaties met zich mee, zoals geslachtbepaling in het ei. Pluriton heeft gekozen voor een MRI-techniek van Orbem. Een techniek waarbij het ei dicht blijft. Vanaf april zal op de locatie in Bladel een capaciteit beschikbaar zijn voor 15.000 eieren per uur.

Agromix wordt Pluriton

Een nieuwe stap richting de toekomst is de naamgeving. Agromix Broederij en opfokintegratie gaat per 1 juli 2024 verder onder de naam Pluriton Opfokintegratie. Een logische stap in lijn met de overige entiteiten binnen de Pluriton Groep.

Als Pluriton Opfokintegratie is er meer uniformiteit, kunnen we duidelijker communiceren richting overheden, ministerie van LNV, NVWA en nationale – en internationale bestuurlijke werkgroepen over regelgeving, dierwelzijn en -gezondheid.

Kwaliteit en rendement voorop

Voor de pluimveehouder verandert er niets. De missie van Pluriton Opfokintegratie blijft het produceren van excellente broedeieren, de beste vitale kuikens broeden, het opfokken van kwaliteitshennen en het realiseren van een gezamenlijk rendement, voor de pluimveehouder en voor Pluriton. “We willen als bedrijf herinnerd worden als de beste leverancier van broedeieren, jonge hennen en kuikens met een eerlijke en transparante klantgerichte werkwijze. Dat doen we door duurzaam te produceren, kennis te delen en het leveren van de afgesproken kwaliteit, lokaal en wereldwijd ”, aldus Groot Koerkamp.

Kennis delen

Kennis over het reduceren van emissies en de omslag naar het realtime meten met sensoren werd tijdens de sectordagen gedeeld door onafhankelijk adviseur Jan Workamp. Emissies reduceren door mest scheiden is in de pluimveehouderij onmogelijk omdat de mest en urine ineen zit.

Innovatiekracht in de pluimveehouderij is niet het probleem, er zijn veelgoede innovaties voor het reduceren van emissies op de markt die ook erkend zijn. Helaas is de vergunningverlening op dit moment een beperking. Een van de redenen hiervan is dat vergunningverlenende instanties niet in beeld hebben wat de werkelijke emissies zijn op een bedrijf. We moeten daarom van middel- naar doelvoorschriften en aantonen dat we het goed doen. Jammergenoeg zijn er alleen nog maar sensoren op de markt die ammoniak meten en nog niet voor geur en fijnstof.

Innovaties in de praktijk

Een voorbeeld van duurzaam innovatieproject is het concept van de jonge pluimveehouder Jelle Claessens, derde generatie op het familiebedrijf. Door in gesprek te gaan met diverse partners in de sector, en samen met de overheid, is een uniek duurzaam concept ontstaan onder de naam `Eggsperience’. Een concept waarbij in een dezelfde stal de kuikens uitkomen, de opfokperiode volbrengen en uiteindelijk ook eieren zullen leggen. Dit alles doet Jelle onder het mom van: Innovaties zijn alleen mogelijk door de gangbare pluimveesector, maar de pluimveesector heeft ook innovaties nodig voor een toekomstbestendige sector.

Communicatie

Naast de technische informatie was er ook ruimte voor kennis van buiten de sector met de nodige ontspanning. Ynzo van Zanten, bekend van Innocent en Tony’s Chocolonely, gaf de pluimveehouders mee dat je niet kunt veranderen waar je nu staat, maar wel de verandering in gang kunt zetten. We hebben geen crisissituaties, wij zijn zelf onderdeel van de crisis. Verandering bereik je door samen te werken en uit te dragen waar je voor staat. Maak daarbij gebruik van je eigen contacten. Zet de mens centraal als belangrijkste communicatiemiddel.

De dag werd afgesloten met een vrolijke noot, waarbij Komiek Pieter de Rijk zich voorstelde als Duitse pluimveedeskundige, maar uiteindelijk de lachers op zijn hand kreeg met vergelijkingen tussen Duitsland en Nederland.


Agromix Broederij en Opfokintegratie is in 2010 opgericht voornamelijk voor de Nederlandse en Duitse markt. Agromix is sindsdien niet alleen uitgebreid in Nederland, maar ook in het buitenland met exportactiviteiten en samenwerkingen onder de naam Pluriton. Inmiddels heeft Agromix een derde marktaandeel op de Nederlandse markt in de verkoop en opfok van kuikens en jonge hennen. Wereldwijd heeft Pluriton meer dan 600.000 legouderdieren in Nederland, België, Hongarije, Polen en Duitsland; broeden ongeveer 45 miljoen legkuikens in Nederland, België en Hongarije; houden meer dan 550.000 vleeskuikenouderdieren in Nederland, België en Turkije en exporteren meer dan 150 miljoen vleesbroedeieren.

Hans Groot Koerkamp

"We moeten blijven communiceren, samenwerken, kennis delen, innoveren en trots zijn op wat we als sector bereiken en bereikt hebben."